Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Salės
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilio salės
Halls:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
Anapilio didžiausi statiniai yra salės.  Jos yra naudojamos ne tik lietuvių, bet ir visos Toronto-Mississauga apylinkės žmonių.  Jos tinka priėmimams, vestuvinėms puotoms, bendruomenių suvažiavimams, šokiams ir iškilmingiems pietums bei vakarienėms.  Anapilio salėse galima naudotis savo virėju ir rūpintis savo alkoholiniais gėrimais.  Kita labai patraukli savybė - aplink pastatus esanti didžiulė autoaikštė.  Pastate yra trys salės, talpinančios nuo 200 iki 1,200 asmenų.  Kiekviena turi savo atskirą virtuvę ir gėrimų langelį.  Sales gali kiekvienas išsipuošti pagal savo skonį arba susitarti su salės atstovais dėl išpuošimo.

RYŠIAI
Daugiau žinių apie salių nuomavimą ir kainas galima gauti darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio rytais nuo 9 val. iki 1 val. ir popietėmis nuo 2 val. iki 5 val. (išskyrus penktadienį, kada dirbama tik iki 4 val.po pietų).

Loreta Vaškevičienė
Tel.: 905-277-1270
Faksas: 905-277-4519
Hall A:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
Hall B:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
Hall d:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved