Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Kredito kooperatyvas
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Prisikėlimo kredito kooperatyvas
Credit Union:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
Prisikėlimo kredito kooperatyvas veikia jau virš 40 metų.

ANAPILIO SKYRIUS

   2185 Stavebank Road
   Mississauga, Ontario
   L5C 1T3

   Tel.: (905)566-0006
   Faksas: (905)566-1554
   e-paštas: rpcul@rpcul.com

DARBO VALANDOS
   ketvirtadieniais - 12 v.d. iki 7 v.v.
   sekmadieniais - 9 v.r. iki 12:30 v.d.


PAGRINDINIS SKYRIUS
Pagrindinis skyrius yra Toronte

   3 Resurrection Road,
   Toronto, Ontario
   M9A 5G1.

   Tel.: (416)532-3400
   Faksas: (416)532-4816

   www.rpcul.com
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved